Областни градове

Фирмата се занимава с ново жилищно и промишлено строителство, груб строеж и довършителни работи, проектиране на всички видове сгради и съоръжения, инженеринг, ценообразуване, технически контрол, парково и градинско оформление. Фирмата е създадена през 199

Горна Оряховица
Фирмата се занимава с проектиране, изпълнение на строителство и ремонт на сгради и съоръжения, доставка на материали, машини и съоръжения, обзавеждане

Строително-керамични изделия. Инженерингова дейност.

Търговия с взривни вещества, пробивно-взривни работи, производство на експлозиви, охрана на опасни товари, превоз на товари по АДР ЕХ III, търговия с оръжие и стоки с двойна употреба, транзитиране на опасни товари. ВИА 2000 ООД е основана през 2000 г. и регистрирана от Софийски градски

Водеща фирма в областта на промишления инженеринг

Проучване, проектиране и строителство на жилищни, производствени и обществени сгради. Изграждане на обекти от всякакъв тип, включително и възстановителни работи на паметници на културата. Акционерно дружество "Софстройпродукт-98"

Никол Инженеринг ЕООД Извършва проучване, проектиране и монтаж на метални конструкции и части за тях. Дружеството извършва всички дейности по монтажи на промишлени обекти, както и монтаж на технологично оборудване и машини.

Проектиране и инженеринг в редица области на енергетиката, АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и

БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е строителна компания със седалище гр.София, Република България и е регистрирана през 2002г. във фирмено отделение на СГС – гр.София. БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД се явява правоприемник и дъщерно дружество на строителна компания БЕЛТ- регистрир

Предмет на дейност на “Шамот-2000” е извършването на строителни работи – всички видове общостроителни и строително ремонтни работи, инсталации и изолации.

Тинев строй ЕООД - комплексна инженерингова дейност в областта на строителството, комплексно проучване, проектиране, строителство и ремонт на сгради, обекти и съоръжения за гражданско и промишлено предназначение.

1. Производство на сложно смесени, гранулирани, азотно-фосфорно-калиеви торове с микроелементи по заявка на потребителя, съобразен и с характера на културите и почвите - NPK торове. Съотношението между N:P:K е в широки граници определени от сезона,

В условията на действащата на вътрешния и световен пазар конкуренция, фирма "ТОПЛИК - КО" ЕООД се утвърди през последните няколко години с осигуряване комфорт на клиентите чрез дейността си, а именно: инженеринг, проектиране, строителство и монтаж в

Пътностроителна компания УНИМЕКС - С ООД е създадена през 1996 г.със 100% частен капитал с предмет на дейност - проектиране, строителство, ремонт и инженерингова дейност в областта на ниското строителство, като дружество с ограничена отговорност и

БРОКС - 98 ООД, гр. Септември е създадена през 1992 год. Фирмата е най -значимото строително предприятие в община Септември.

Основни направления в дейноста на компанията са:Проектиране на ВиК ,ОВК и Газови Инсталациир Изграждане на Външни и Вътрешни ВиК Инсталации, Изграждане на ОВ и ВиК Инсталации, Изграждане на Ел Инсталации, Изграждане и Проектиране на Газови Инсталации, Стр

ХИДРО- ГЕО Консултинг ЕООД е специализирана фирма за изследователски, проучвателни, проектантски и експертни задачи и услуги в областта на хидрогеологията, геотехниката и минералните води. Основни дейности: 1. Експлоатационни ресурси и санитарно -

СК – 13 Пътстрой - гр. Перник е на пазара от 1993 г. Нейната основна дейност е свързана със строителство на пътища и съоръжения. Фирмата извършва производство на инертни материали и асфалтови смеси.

Фирма “Енерго Контрол” ЕООД е основана през 2002г. в гр. Монтана. След своето създаване компанията се наложи като коректен, ангажиран и отговорен към клиентите си партньор, с високо квалифицирани кадри, които осигуряват цялостни решения и доставка на елек

Инженерингови услуги за проучване, проектиране, доставка и монтаж на високо енергийно ефективни съоръжения използващи възобновяеми енергийни източници.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?