Областни градове

Фирмата се занимава с ново жилищно и промишлено строителство, груб строеж и довършителни работи, проектиране на всички видове сгради и съоръжения, инженеринг, ценообразуване, технически контрол, парково и градинско оформление. Фирмата е създадена през 199

В условията на действащата на вътрешния и световен пазар конкуренция, фирма "ТОПЛИК - КО" ЕООД се утвърди през последните няколко години с осигуряване комфорт на клиентите чрез дейността си, а именно: инженеринг, проектиране, строителство и монтаж в

Пътностроителна компания УНИМЕКС - С ООД е създадена през 1996 г.със 100% частен капитал с предмет на дейност - проектиране, строителство, ремонт и инженерингова дейност в областта на ниското строителство, като дружество с ограничена отговорност и

БРОКС - 98 ООД, гр. Септември е създадена през 1992 год. Фирмата е най -значимото строително предприятие в община Септември.

Основни направления в дейноста на компанията са:Проектиране на ВиК ,ОВК и Газови Инсталациир Изграждане на Външни и Вътрешни ВиК Инсталации, Изграждане на ОВ и ВиК Инсталации, Изграждане на Ел Инсталации, Изграждане и Проектиране на Газови Инсталации, Стр

ХИДРО- ГЕО Консултинг ЕООД е специализирана фирма за изследователски, проучвателни, проектантски и експертни задачи и услуги в областта на хидрогеологията, геотехниката и минералните води. Основни дейности: 1. Експлоатационни ресурси и санитарно -

СК – 13 Пътстрой - гр. Перник е на пазара от 1993 г. Нейната основна дейност е свързана със строителство на пътища и съоръжения. Фирмата извършва производство на инертни материали и асфалтови смеси.

Фирма “Енерго Контрол” ЕООД е основана през 2002г. в гр. Монтана. След своето създаване компанията се наложи като коректен, ангажиран и отговорен към клиентите си партньор, с високо квалифицирани кадри, които осигуряват цялостни решения и доставка на елек

Инженерингови услуги за проучване, проектиране, доставка и монтаж на високо енергийно ефективни съоръжения използващи възобновяеми енергийни източници.

Геоплан ЕООД е строителна фирма със следните основни дейности: Проучване, Проектиране, Изграждане на груб строеж, Строителство до ключ, Строителни ремонти, Довършителни работи, Обзавеждане, Сухо строителство, Изграждане на Ел.инсталации, ВиК инсталации, Отоплителни инсталации.

Компанията осъществява инженерингова деиност в областа на инфраструктура, строителство и осъществяване на промишлени проекти в Близкия Изток и Северна Африка

Управление на проектирането. Строителство, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и асфалтови настилки, техните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях.

Дружеството е с предмет на дейност – проучване, проектиране, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт на обекти от производствената и социалната сфера - инженерингова дейност в страната и чужбина.

Стройком 1 ООД - строителен инженеринг, инвеститорска, монтажна и проектантска дейност, недвижими имо

НИКОС 23 е строителна фирма със екип от високо квалифицрани специалисти с доказан вече професионален опит.Занимаваме се със строителство и пълна гама строително-ремонтни дейности.Ние от Никос отлично познаваме строителния пазар и технологиите на строителството в България;

Фирма ЕТ ГАНЧО ХАНДЖИЕВ - гр. Велико Търново е основана на 10.02.1992 г. от инж. Ганчо Ханджиев и вече 18 години осъществява проектиране и строителство в регион Велико Търново.При нас работят висококвалифицирани работници по всички специалности, в това число и четирима технически

Ние от Анекс стил - 86 имаме амбиции и потенциал да строим уютни и красиви къщи за нашите клиенти. Гарант за това е нашия екип от професионално подготвени хора. Ние изпълняваме всички желания и изисквания на всеки, който ни се довери да построим неговия дом. Работим само с качествени

ХИДРОГЕОЕКОИНФОРМ ЕООД се занимава с проектантска, консултантска и инженерингова дейност в областта на хидрогеологията, инженерната геология и екологията.

ЕТ ЖАКИ - СТРОЙ - ПЕНКО ПЕТРОВ изпълнява комплексен строителен инженеринг и инвеститорска дейност, обхващаща строителство на жилищни и промишлени сгради, бизнесцентрове, реконструкции и ремонти.

ЕМИЛЕКСТРОЙ ООД е сравнително млада фирма изградена от опитни управители, които смятат с динамичност и бърз темп да се утвърдят редом с най - големите в бранша.ЕМИЛЕКСТРОЙ ООД проучва, проектира, инвестира, изгражда и продава жилища, офиси, търговски площ

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?