Областни градове

Фирмата се занимава с ново жилищно и промишлено строителство, груб строеж и довършителни работи, проектиране на всички видове сгради и съоръжения, инженеринг, ценообразуване, технически контрол, парково и градинско оформление. Фирмата е създадена през 199

- предпроектни проучвания и проектиране - строителство и ремонт на обществени, жилищни, административни и хотелски комплекси - поддръжка, възстановяване и реконструкция на старинни сгради - железарски, дърводелски и тенекеджийски изделия, търговия с

Велико Търново
Инженерингова дейност

СИКОНКО БИЛДИНГ АД строи луксозни жилищни комплекси и сгради в София и страната. Компанията спазва традициите и се придържа към най-високите стандарти на модерното строителст

Инженерингова дейност. Пожарогасителни инсталации със съвременни аерозолни пожарогасители.

B-Trade ltd е специализирана в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на системи като: Индустриални BUSBAR и BUSWAY шинопроводни системи, Затворени многофазни шинопроводни системи с пластмасов корпус за мобилно електрозахранване, тип TROLLEY, Осветителни шинопроводни.

Консултантска дейност за инвестиционни проекти Проектиране Строителство

ТЕХНОКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е строително-инвестиционна компания с предмет на дейност: строителство и инженеринг на обществени, жилищни и производствени сгради. Внос, обработка и монтаж на изделия от естествени камъни - гранит, травертин, мрамор, варовик.

Горна Оряховица
Фирмата се занимава с проектиране, изпълнение на строителство и ремонт на сгради и съоръжения, доставка на материали, машини и съоръжения, обзавеждане

Строително-керамични изделия. Инженерингова дейност.

Търговия с взривни вещества, пробивно-взривни работи, производство на експлозиви, охрана на опасни товари, превоз на товари по АДР ЕХ III, търговия с оръжие и стоки с двойна употреба, транзитиране на опасни товари. ВИА 2000 ООД е основана през 2000 г. и регистрирана от Софийски градски

Водеща фирма в областта на промишления инженеринг

Проучване, проектиране и строителство на жилищни, производствени и обществени сгради. Изграждане на обекти от всякакъв тип, включително и възстановителни работи на паметници на културата. Акционерно дружество "Софстройпродукт-98"

Никол Инженеринг ЕООД Извършва проучване, проектиране и монтаж на метални конструкции и части за тях. Дружеството извършва всички дейности по монтажи на промишлени обекти, както и монтаж на технологично оборудване и машини.

Проектиране и инженеринг в редица области на енергетиката, АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и

БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е строителна компания със седалище гр.София, Република България и е регистрирана през 2002г. във фирмено отделение на СГС – гр.София. БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД се явява правоприемник и дъщерно дружество на строителна компания БЕЛТ- регистрир

Предмет на дейност на “Шамот-2000” е извършването на строителни работи – всички видове общостроителни и строително ремонтни работи, инсталации и изолации.

Тинев строй ЕООД - комплексна инженерингова дейност в областта на строителството, комплексно проучване, проектиране, строителство и ремонт на сгради, обекти и съоръжения за гражданско и промишлено предназначение.

1. Производство на сложно смесени, гранулирани, азотно-фосфорно-калиеви торове с микроелементи по заявка на потребителя, съобразен и с характера на културите и почвите - NPK торове. Съотношението между N:P:K е в широки граници определени от сезона,

В условията на действащата на вътрешния и световен пазар конкуренция, фирма "ТОПЛИК - КО" ЕООД се утвърди през последните няколко години с осигуряване комфорт на клиентите чрез дейността си, а именно: инженеринг, проектиране, строителство и монтаж в

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?