Осъществяване на строителен надзор

Областни градове

Строителен надзор.

София
Строителен надзор.

Фирма ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД е създадена през август 1999 г. Предмет на дейност - упражняване на строителен надзор в строителството на жилищни сгради, строежи с обществено предназначение, строежи с

София
Независим надзор в строителството.

Пловдив
Строителен надзор.

"ИЗОСТИЛ 2000" ЕООД се занимава с промишлено, публично и гражданско строителство. Фирмата разполага със специализирани звена, чрез които може да изгради обектите до ключ. Извършваме също песъкоструене, полагане на външна и вътрешна топлоизолация,

София
Консултански услуги и строителен надзор.

Строителен надзор.

Русе
”АРХСТРОЙ” ЕООД е Българска инвестиционно-строителна компания успешно развиваща се в проектирането и изграждането на жилищни сгради, хотелски комплекси и индивидуални строителни проекти. Фирмата е първоприемник на създадената през 1996 г .

Осъществяване на строителен надзор


Строителния надзор е задължително перо от всяко едно строителство. Той не е само документална част от строителството, а задължителен елемент от инспектирането на строителните процеси и гарантирането на безопасността на сградата при нейната експлоатация.

Строителен надзор се извършва от фирми оторизирани за тази дейност и те следят всяка една дейност да бъде извършена, така както е заложена в проектните файлове. Това ще гарантира здравината и устойчивостта на сградата на атмосферни, климатични и други естествени влияния. Надзора осъществява внимателен опис на всички дейности и процеси, така че при нужда да се открие лесно при нужда какви материали са ползвани, как са поставени и други технически данни, които биха били нужни и полезни в един бъдещ план за реконструкция или подобрение на сградата.


Надзор , Строителен надзор , Технически надзор
Прочети повече
Затвори