Осъществяване на строителен надзор

Областни градове

Строителен надзор.

Фирмата се занимава с независим строителен надзор в строителството и проектирането.

ИДЕЯ ЛУКС е бързо развиваща се компания работеща в областта на проектирането на сгради, строителството и управлението на строително-инвестиционни проекти. Фирмата разполага със собствен екип от професионалисти, специализирани в луксозни довършителни

Основна дейност: изпълнение на инвеститорски контрол и строителен надзор в проектирането и строителството, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите , консултации и услуги в страната и чужбина.

Строителен надзор.

Строителен надзор.

Проектиране и строителство. Уникални проекти на градоустройствени, жилищни, търговски, културни, хотелски, административни, учебни, здравни, спортни, производствени и инфраструктурни обекти по всички специалности. Интериор, екстериор,

Цялостни и частични строителни ремонти на офиси, търговски помещения, апартаменти, къщи и други обекти.Производство и монтаж на тенти, сенници и ветрозащитни пана.

Дружеството е регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело №1531/2001г. Едноличен собственик на капитала и управител е инж. Евгени Петров. Фирмата е оправомощена да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или да упражнява

Строителен надзор.

Осъществяване на строителен надзор


Строителния надзор е задължително перо от всяко едно строителство. Той не е само документална част от строителството, а задължителен елемент от инспектирането на строителните процеси и гарантирането на безопасността на сградата при нейната експлоатация.

Строителен надзор се извършва от фирми оторизирани за тази дейност и те следят всяка една дейност да бъде извършена, така както е заложена в проектните файлове. Това ще гарантира здравината и устойчивостта на сградата на атмосферни, климатични и други естествени влияния. Надзора осъществява внимателен опис на всички дейности и процеси, така че при нужда да се открие лесно при нужда какви материали са ползвани, как са поставени и други технически данни, които биха били нужни и полезни в един бъдещ план за реконструкция или подобрение на сградата.


Надзор , Строителен надзор , Технически надзор
Прочети повече
Затвори