Осъществяване на строителен надзор

Областни градове

София
Строителен надзор.

Строителен надзор.

Лицензиран консултант от МРРБ за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор. Преустройства и промяна на предназначение на търговски и други обекти. Технически контрол по част "Конструктивна" - "Транспортно

Велико Търново
Фирма ИНВЕСТСТРОЙ 92 ЕООД предлага строителен надзор и инвеститорски контрол в строителството. Експертни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, земеделски земи и трайни насаждения. Консултантски услуги.

извършва оценяване на инвестиционни проекти. За тази цел в акционерното дружество работят на трудови и граждански договори 33 специалисти по следните специалности:

София
Строителен надзор.

Строителен надзор.

Велико Търново
Консултантска дейност - извършваме оценка за съответствие на инв. проекти и строителен надзор.

КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, оторизирана да извършва оценка за съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор.

ЕРМА консултинг ООД е създадена през 1999г. от Петър Кондуков. Дружеството е специализирано в извършване на консултантска дейност, проектиране на обекти в сферата на строителството, интегрирането на цялостни комуникационни решения, строителен надзор.

Осъществяване на строителен надзор


Строителния надзор е задължително перо от всяко едно строителство. Той не е само документална част от строителството, а задължителен елемент от инспектирането на строителните процеси и гарантирането на безопасността на сградата при нейната експлоатация.

Строителен надзор се извършва от фирми оторизирани за тази дейност и те следят всяка една дейност да бъде извършена, така както е заложена в проектните файлове. Това ще гарантира здравината и устойчивостта на сградата на атмосферни, климатични и други естествени влияния. Надзора осъществява внимателен опис на всички дейности и процеси, така че при нужда да се открие лесно при нужда какви материали са ползвани, как са поставени и други технически данни, които биха били нужни и полезни в един бъдещ план за реконструкция или подобрение на сградата.


Надзор , Строителен надзор , Технически надзор
Прочети повече
Затвори