Осъществяване на строителен надзор

Областни градове

Консултантска фирма, която работи предимно в строителния бранш. Разполага с богат опит в областта на консултациите и регистрацията на строителни фирми в Централния професионален регистър на строителя. Екипът разработва и въвежда Системи за управление на

София
Строителен надзор. Производство на строителни материали.

Строителен надзор.

Проектиране на сгради и съоръжения, авторски надзор, експертизи на конструкциите на сградите.

Строителен надзор, оценка на инвестиционни проекти.

Строителен надзор, оценка на инвестиционни проекти.

Строителен надзор.

ПРОЕКТАНТСКО БЮРО АРХИДЕЯ е създадено от арх. Веселинка Тихова през 2004 г. с предмет на дейност комплексно проектиране в сферата на градоустойството и архитектурата.Извършваме цялостно инженерингово проучване, проектиране и авторски контрол на жилищн

Строителство и ремонт на домове и офиси

Оценка съответствие, план за безопасност и здраве.

Осъществяване на строителен надзор


Строителния надзор е задължително перо от всяко едно строителство. Той не е само документална част от строителството, а задължителен елемент от инспектирането на строителните процеси и гарантирането на безопасността на сградата при нейната експлоатация.

Строителен надзор се извършва от фирми оторизирани за тази дейност и те следят всяка една дейност да бъде извършена, така както е заложена в проектните файлове. Това ще гарантира здравината и устойчивостта на сградата на атмосферни, климатични и други естествени влияния. Надзора осъществява внимателен опис на всички дейности и процеси, така че при нужда да се открие лесно при нужда какви материали са ползвани, как са поставени и други технически данни, които биха били нужни и полезни в един бъдещ план за реконструкция или подобрение на сградата.


Надзор , Строителен надзор , Технически надзор
Прочети повече
Затвори