Осъществяване на строителен надзор

Областни градове

Строителен надзор на жилищни и промишлени сгради.

Пазарджик
Строителен надзор.

София
Строителен надзор. Инженерни услуги. Координатори по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране и изпълнение на СМР

София
BG-FX LTD е започнала развитието си в началото на 2006 година. Работим с екип професионалисти в проектирането и строителния дизайн, с което се осигурява разработване на проектите в максимално кратки срокове, с голяма прецизност, много въображение, естетика, оригиналност и функционалност.

Строителен мениджмънт и надзор.

Консултант - строителен надзор.

Строителен надзор.

Фирмата се занимава с независим строителен надзор в строителството и проектирането.

ИДЕЯ ЛУКС е бързо развиваща се компания работеща в областта на проектирането на сгради, строителството и управлението на строително-инвестиционни проекти. Фирмата разполага със собствен екип от професионалисти, специализирани в луксозни довършителни

Основна дейност: изпълнение на инвеститорски контрол и строителен надзор в проектирането и строителството, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите , консултации и услуги в страната и чужбина.

Осъществяване на строителен надзор


Строителния надзор е задължително перо от всяко едно строителство. Той не е само документална част от строителството, а задължителен елемент от инспектирането на строителните процеси и гарантирането на безопасността на сградата при нейната експлоатация.

Строителен надзор се извършва от фирми оторизирани за тази дейност и те следят всяка една дейност да бъде извършена, така както е заложена в проектните файлове. Това ще гарантира здравината и устойчивостта на сградата на атмосферни, климатични и други естествени влияния. Надзора осъществява внимателен опис на всички дейности и процеси, така че при нужда да се открие лесно при нужда какви материали са ползвани, как са поставени и други технически данни, които биха били нужни и полезни в един бъдещ план за реконструкция или подобрение на сградата.


Надзор , Строителен надзор , Технически надзор
Прочети повече
Затвори