Опазване на околната среда, екология

Областни градове

Сливен
Разсадник - разполага с количества вечно зелени декоративни храсти и дървета; ЛИГУСТРОМ, ТУЯ, ФОРЗИЦИЯ, КУТУНИАСТЪР, СПИРЕЯ, ПЛАНИНСКИ ЯСЕН, ЯВОР И ДР.

Геохидроконсулт е частна консултантска и инженерингова компания, осигуряваща услуги в областта на хидрогеологията, геологията, инженерната геология, сондирането, защитата и опазването на околната среда, изготвяне на методика за прилагане на най-добри налични техники за промишлените

Екологични експертизи /ЕО и ОВОС/. Оценки за съвместимост. Мониторинг на околната среда и орнитологичен мониторинг. Методи на пречистване на води. Проектиране, пуск и експлоатация на ПСОВ. Програми и управление на отпадъци.Проектиране, пуск и експлоатация на пречиствателни станции за

Павликени
Собствено производство на декоративна растителност.Проектиране и изпълнение на проекти за озеленяване в частния, общинския и държавния сектор: частни дворове, обществени паркове, заведения, хотели, банки и други.Автоматизирани напоителни системи с потъващи хидранти, дъждовални системи

Градински център ЦВЕТОМАНИЯ ЕООД се занимава с Външно и вътрешно озеленяване.- Проектиране и подръжка. - Продажба на цветя, декоративни дървета и храсти.

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР НЕЗАБРАВКА е създаден през 2005 г. с цел развитие на малък, семеен бизнес. Половината площ е заета от многообразна контейнерна растителност с отлично качество, а другата половина е превърната в мострена градина.

"Пестим Енергия" ООД предлага проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични системи. Фирмата е създадена, за да носочи вниманието към новите енергоефективни ОВК (отопление, вентилация, климатизация) съоръжения и ВЕИ (възобновими енергийни източници)

София
Машинно проектиране, документация, детайли, механизми, уникални автомати, манипулатори, чертежи, якостни изчисления, 3D CAM системи, проектиране и изработка на детайли и уникални машини.

Бургас
СД КОНВО е фирма, занимаваща се с консултантска и проектантска дейност в областта на екологията и опазването на околната среда вече повече от 20 години. Ние сме екип от висококвалифицирани и опитни специалисти.

Вито - Илин Младенов ООД е търговско дружество регистрирано от Пловдивски Окръжен Съд с решение №5077 от 11.08.2005г. Основната дейност на фирмата е проектирането и производството на екологично чисти съоръжения. Произвеждаме високо ефективни триходови

Опазване на околната среда, екология

Оценка: 5 - 1 гласа

Околната среда и нейното опазване е застъпена във всеки един новоиздаден закон или наредба. Хората вече се замислят много сериозно за това което оставяме зад себе си и дали природата може да понесе още от нашето замърсяване.

Във всяка една човешка дейност, е наличие на малко или голямо влияние над околната среда. наше задължение е да запазим околната ни среда чиста и здрава за да осигурим нормален живот на всяко едно същество. Опазването на околната среда, започва от на пръв поглед безобидни неща като хвърлен отпадък на земята, до намаляване на вредните емисии от автомобили и предприятия. Фирмите които се занимават с дейности, целящи опазването на околната среда по един или друг начин, са във всички браншове на индустрията и обществения живот. такива са фимите събиращи и извозващи отпадъците, дори и по-специфични отпадъци като медицинските например, след което биват обработвани с нови модерни технологии и разбира се, рециклиране на повечето материали подлежащи на повторна обработка и използване.Прочети повече
Затвори