С най-съвременни машини произвеждам винено грозде с отлично качество от нови насаждения: Стопанството се намира в с. Чубра, община Сунгурларе и развива своята дейност в землищата на селата Чубра и Славянци. Винената ни Листа се състои от:- Червен Мискет - Мускат Отонел - Мерло.

Производител на птиче месо и яйца.

Месо и месни продукти - производство.

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори