Селска къща „Мария Пенчева“

Ветеринарна лечебница.

Граматиково
Държавна дивечовъдна станция.

Горско стопанство.

Лов и развъждане на дивеч и свързани с тях услуги

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори