Бизнеси в град Венец (Област Бургас)

Венец (Област Бургас)
Производство на висококачествени метли и суровина от техническо сорго за дома и индустрията.

Венец (Област Бургас)
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Партньори