Горско стопанство.

Горско стопанство и дърводобив

Ново Паничарево
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище