Горско стопанство.

Ново Паничарево
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище