Бизнеси в град Добриново (Област Бургас)

Карнобат е град в Югоизточна България. Той се намира в Област Бургас и се намира на еднакво отстояние от Бургас, Сливен и Ямбол. Градът е административен център на община Карнобат. Там се намира Институтът по земеделие. Към декември 2004 градът е на 47-мо място по население в България и

Добриново (Област Бургас)
Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Добриново (Област Бургас)
Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори