Славянци
Продажба и разнос на гуми за селскостопанска техника

Производство на бира, вино и спиртни напитки

Винекс Славянци е сред най-авторитетните винопроизводители в България.

Предучилищно и основно образование

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори