Руен (Област Бургас)
Община Руен е разположена на територията на Бургаска област в Югоизточния планов район за развитие. Съставена е от 42 населени места включително и общинския център с.Руен. Повечето населени места са разположени край Айтоския проход пресичащ Стара планина по поречието на река Луда Камчия и

Платове - производство и търговия

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Предучилищно и основно образование

Партньори