Бизнеси в град Руен (Област Бургас)

Руен (Област Бургас)
Община Руен е разположена на територията на Бургаска област в Югоизточния планов район за развитие. Съставена е от 42 населени места включително и общинския център с.Руен. Повечето населени места са разположени край Айтоския проход пресичащ Стара планина по поречието на река Луда Камчия и

Руен (Област Бургас)
Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Руен (Област Бургас)
етеринарна лечебница

Руен (Област Бургас)
Средно училище.

Партньори