Бизнеси в град Медово (Област Бургас)

Медово (Област Бургас)
Производство на фитнес оборудване

Медово (Област Бургас)
Фуражи за селското стопанство

Медово (Област Бургас)
Производство на хляб и тестени изделия.

Медово (Област Бургас)
Производство на комбинирани фуражи за всички категории селскостопански животни.

Медово (Област Бургас)
Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори