Град Бургас е разположен на черноморския бряг, в Бургаския залив, върху плоска равнина, известна като бургаска плоча. Средната му Височина е 17 м над морското равнище. Климатът е умерено континентален с ясно изразено морско влияние. Лятото е обикновено приятно и свежо, благодарение на

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори