Фирмата ни е основана през 1991 година. Работата ни изцяло е ориентирана към бъдещето и нуждите на нашите потребители. Чрез иновации в производствения процес предлагаме на нашите клиенти висококачествени метли за домакинството и индустрията , четки и

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?