Бизнеси в град Люляково (Област Бургас)

Люляково (Област Бургас)
Нашите продукти са произведени в китното село Люляково, намиращо се в полите на източна Стара Планина! Използвани са само висококачествено мляко, закваска и сол! Предлагаме кашкавал от Краве, Овчи и Козе мляко! Продуктите отлежажат минимум 45 дни, преди да се предложат на пазара!

Люляково (Област Бургас)
Фирма МИЛВЕС се занимава с дървообработване и основно с производство на изделия от дървесина - европалети, нестандартни палети, врати, греди, сандъци и др. Продукцията ни се налага на пазара с цени, качество и спазване на сроковете при поети ангажименти

Люляково (Област Бургас)
Основно училище.

Люляково (Област Бургас)
Хляб и хлебни изделия - производство.

Люляково (Област Бургас)
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Люляково (Област Бургас)
Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори