Комплекс от масивни сгради. Сезонен ресторант. Туристическа кухня

Хотели и хотелиерство

Аптека. Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Лекарски кабинет. Акушер-гинеколог.

Айтос
Продажба на лекарства и медицински консумативи.