Бизнеси в град Розино (Област Пловдив)

Розино (Област Пловдив)
Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Розино (Област Пловдив)
Фармацевт

Розино (Област Пловдив)
Производство на боза.

Розино (Област Пловдив)
Изкупуване, преработка и обработка на млечни продукти.

Розино (Област Пловдив)
Предучилищно и основно образование

Розино (Област Пловдив)
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Горско стопанство и дърводобив

Розино (Област Пловдив)
Предучилищно и основно образование

Партньори