Д-р Иван Александров Александров е възпитаник на доц. Кумчев и проф. Желязков от неврохирургия на ВМИ Пловдив. Д-р Иван Александров от 25 год. успешно се занимава с лечението на изшипявания по гръбначния стълб - спондилоза,спондилоартроза.

Крумово (Област Пловдив)
Разполагаме с добре развит и структуриран процес на производство и транспортна мрежа, гарантираща своевременна доставка до всяко желано място, в съответствие със строгите правила на FSC за опазване на околната среда и проследяемост на дървесината.

Посредническа дейност.

Предучилищно и основно образование

Крумово (Област Пловдив)
резервни части за автомобили

Крумово (Област Пловдив)
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Извършване на посредническа дейност в Кипър.

Извършва машинно почистване на канали,септични ями,колектори за течни отпадъци.Разполага с цистерни вома 22 куб.и 8 куб. Сключва договори с фирми регистрирани по ЗУО /Закон за управление на отпадъците/

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?