Оризари (Област Пловдив)
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище