Златитрап
ТОРА ДИЗАЙН ЕООД е българска фирма, специализирана в проектиране и изработката на мебели по поръчка.

Златитрап
Производство на безалкохолни напитки, натурален сок и минерална вода

Производител на брашно.

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори