Скутаре
"Дуситекс" ООД е джоинтвенчър фирма, създадена през 2007 година в Пловдив, съвместно с българско и белгийско участие.

ЕТ АТИ - Закар Долмаджян е специализирана в производството на захарни и вафлени фунийки за сладолед и сладкарски изделия. Намира се на 7 км. от Пловдив, в с. Скутаре, на площ 1500 кв.м. Фирмата използва съвременна, високопроизводителна немска технология.

Скутаре
Производство на камгарни прежди за тъкани и плетени с кръгли и линейни плетачни машини платове за: - облекло; - пердета, килими и тапицерии.

Проектиране и изработка на инструментална екипировка и метални пресови изделия

Търговия и доставка на петролни продукти.

Предучилищно и основно образование

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Скутаре
Фирма Евелин 8811 ООД е създадена през 2001 с цел да развива в България обработката и дистрибуцията на дърва за огрев, екобрикети и пелети. Имам

Партньори