Бизнеси в град Манолско Конаре

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Манолско Конаре
ЗП"Петър Савов" е с предмет на дейност собствено производство на зеленчуци и плодове. Предлагаме за сезон 2016 - зеле, картофи, сладка царевиц

Партньори