Бизнеси в град Искра (Област Пловдив)

Предучилищно и основно образование

Искра (Област Пловдив)
Производство на туршии и кисело зеле.

Искра (Област Пловдив)
Добиваме и Предлагаме за продажба на едро дърва за огрев - дъб и бук от слад , разполагаме със собствен транспорт за доставка на място.

Искра (Област Пловдив)
Предучилищно и основно образование

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори