Бизнеси в град Брестовица (Област Пловдив)

Брестовица (Област Пловдив)
ВИНАРСКА ИЗБА БРЕСТОВИЦА   преработва превъзходно грозде, брано на ръка, което ферментира по класическата технология за висококачествени вина. Съблюдава се стриктна хигиена и изключителен контрол във всеки етап за запазване на характерния за региона аромат на зрели горски плодове.

Брестовица (Област Пловдив)
Производство и продажба на селскостопанска техника и прикачен инвентар.

Брестовица (Област Пловдив)
Търговия с лекарствени продукти и превързочни материали.

Брестовица (Област Пловдив)
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори