Предучилищно и основно образование

Куртово Конаре
Консервирани и замръзени продукти

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Производител на консерви от зеленчуци и гъби.

Куртово Конаре
Производител на консервен комбинат.

Куртово Конаре
Производство на земеделска продукция и производство на зеленчукови салати "Айсберг".

Куртово Конаре
Производство на плодове и зеленчуци

Предучилищно и основно образование

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?