Бизнеси в град Куртово Конаре

Куртово Конаре
Предучилищно и основно образование

Куртово Конаре
Консервирани и замръзени продукти

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Производител на консерви от зеленчуци и гъби.

Куртово Конаре
Производител на консервен комбинат.

Фармацевт

Куртово Конаре
Фармацевт

Куртово Конаре
Производство на земеделска продукция и производство на зеленчукови салати "Айсберг".

Куртово Конаре
Производство на плодове и зеленчуци

Партньори