Ръжево
ЕКО ферма за производство на биотор от чкч предлага: подобрена смес за директно засяване, гранулиран биотор, течен тор 3 в 1 /вкоренител, подобрител и стимулатор/. Предпосадъчна обработка на семената, листно и корено подхранване. Биологичен продукт с

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори