Бизнеси в град Каравелово (Област Пловдив)

Предучилищно и основно образование

Каравелово (Област Пловдив)
Производство и търговия с чесън.

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори