Община Садово е ситуирана в Тракийското поле и това определя структурата на селскостопанското производство. Заема площ от 193 кв. км и представлява 0,17% от територията на страната. Населението на Общината възлиза на 15 521 жители.

В ОУ село Богданица се извършва обучение на ученици за придобиване на диплома за основно образование. Изборът на учебно заведение, за ученици от 1 до 8 клас е от много важен, тъй като именно тогава в децата се създават и изграждат, навици и дисциплина. Вашите деца ще получат качествено

Предучилищно и основно образование

Богданица
Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Богданица
Предучилищно и основно образование

Партньори