Бизнеси в град Гълъбово (Област Пловдив)

Община Куклен е една от най-новите общини от Пловдивска област. Учредена е с Указ № 167 от 25.06.2001г.на Президента на Република България. Заема площ от 148 кв.км., с която се нарежда в групата на малките общини в областта и страната.На север-североизток общината заема част от

Гълъбово (Област Пловдив)
Фирмата предлага на своите клиенти разнообразие от високопродуктивни щамове гъбен мицел, за култивирана печурка, между които кафява печурка, известна като “Кралска печурка”, кладница и шийтаке.

Партньори