Калояново (Област Пловдив)
Калояново е село в Южна България, административен център на община Калояново, Област Пловдив. До 1934 година името на селото е Селджиково. ОБЩИНА КАЛОЯНОВО е обособена като самостоятелна административна единица през 1979г. Официалният празник на Общината е празникът "Свети Дух", честван

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори