Д-р Пепа Куновска-Иванова е личен лекар в Караджалово. Д-р Пепа Куновска-Иванова подхожда с внимание към всеки свой пациент. Притежава богат опит в областта на общата медицина. Д-р Пепа Куновска-Иванова извършва: профилактични прегледи, изписва рецепти за лекарства.

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Основно училище.

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Предучилищно и основно образование

Партньори