Отдаване на търговска площ под наем - газостанция.

Ремонт, поддръжка и продажба на селскостопанска-малогабаритна техника, прикачен инвентар и резервни части за нея.

Обувки производство и търговия

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Търговия с месо и месни продукти

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?