Катуница
Изкупуване и преработка на че

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Търговия на едро и дребно съхранение разфасоване и препакетиране на пестициди торове и семена.

Фирма „ТеоВесСтрой“ ООД се занимава със следните дейности: изкопна дейност, строителство до кота 0.00, груб строеж и покривни работи на разнородни по сложност и обем обекти. Фирмата разполага с обучен персонал готов да предприеме нужните действия за качествено и в срок изпълнение на

Фармацевт

Предучилищно и основно образование

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори