Предучилищно и основно образование

Ръжево Конаре
Предучилищно и основно образование

Ръжево Конаре
Сигнатурни, превантивни, пред- и след ремонтни изпитвания на неравномерностите на: термични, вибракустични високочестотни шумови излъчвания и техните комбинации.

Ръжево Конаре
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Партньори