Бизнеси в град Тополово (Област Пловдив)

Тополово (Област Пловдив)
Фирмата се занимава с производство на млечни продукти. Притежава собствена ферма в която развъжда традиционното за региона – Българско родопско говедо. Кравите имат отлична млечна продуктивност, висока масленост и високо съдържание на протеин в млякото. Има собствена кравеферма 1-ва

Тополово (Област Пловдив)
Изпълнители на Обществени поръчки

Предучилищно и основно образование

Тополово (Област Пловдив)
Средно общо образование

Тополово (Област Пловдив)
Средно общообразователно училище.

Предучилищно и основно образование

Тополово (Област Пловдив)
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Тополово (Област Пловдив)
Средно общо образование

Партньори