English translation is in progress or not avaiable.

Фирмата е основана през 1990 година в гр. Пловдив. С професионализъм, грижа за клиентите, предоставяме качествени транспортни и спедиторски услуги, с цел взаимно повишаване на икономическия статус. Работим с високи технологии в модерна, многофункционална среда, където нищо по-малко от най

Браниполе
Петко Ангелов извършва дейността си в село Браниполе, Пловдив и гарантира за професионализма на своите служители и за това, че те ще изпълнят Вашата поръчка ефективно и в срок. С професионализъм, грижа за клиентите, предоставяме качествени транспортни и спедиторски услуги, с цел взаимно