Фирмата е основана през 1990 година в гр. Пловдив. С професионализъм, грижа за клиентите, предоставяме качествени транспортни и спедиторски услуги, с цел взаимно повишаване на икономическия статус. Работим с високи технологии в модерна, многофункционална среда, където нищо по-малко от най

Браниполе
Петко Ангелов извършва дейността си в село Браниполе, Пловдив и гарантира за професионализма на своите служители и за това, че те ще изпълнят Вашата поръчка ефективно и в срок. С професионализъм, грижа за клиентите, предоставяме качествени транспортни и спедиторски услуги, с цел взаимно

Основно училище.

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Ръчна изработка на обувки.

Работилница за безалкохолни напитки.

Браниполе
ПРОИЗВОДСТВО И РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАШИНИ МАШИНИТЕ И ЛИНИИТЕ, КОИТО ПРИЗВЕЖДАМЕ И РЕЦИКЛИРАМЕ СА ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ.

Партньори