Бизнеси в град Богдан (Област Пловдив)

Богдан (Област Пловдив)
"Деймиан-94" ЕООД e регистрирана през 2008г. Специализирана в производството на ротационни детайли за машиностроенето, оптиката, тела и адaптори за диамантени инструменти, както и детайли по чертеж или мостра на клиента на стругове с ЦПУ /FANUC-6/.

Богдан (Област Пловдив)
Предучилищно и основно образование

Богдан (Област Пловдив)
Предучилищно и основно образование

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори