Предучилищно и основно образование

Златовръх
Висококачествена продукция от българско розово масло и натурална розова вода.

Мебели - производство.

Производител на регионални вина с високо качество от сортовете Мавруд, Мерло и други.

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Предучилищно и основно образование

Партньори