РУБИКОН ЕООД – гр. Раковски е бързоразвиваща се производствено-търговска компания .Ние използваме само най-качествени компоненти и материали и работим изцяло с български плодове и зелен

Фирма "Димитър Иванов - 85" предлага компютърни и интернет услуги, Видеонаблюдение, жични и безжични мрежи, принтери и аксесойри доставка и монтаж на място. Предлагани продукти: Принтери, Интернет Абонати, Електронни Брави, Видеонаблюдение, Компютри, Мон

Фирма АКВА СИСТЕМС 69 ООД извършва всякакъв вид монтаж и демонтаж на всички водопроводни и канализационни системи на кооперации, хотели, заводи, апартаменти и други. Извършва също и оборудване на санитария и други. Фирмата издава фактури по ДДС.

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Лесокултурна дейност, ловен туризъм сърна, яребица, фазан и дребен дивеч

Ветеринарен кабинет.

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Производител на бетон и бетонови изделия, производство на метални конструкции и заготовка на арматура.

Строителни материали

Партньори