Чешнегирово
Производство на твърди имеки кабини за електро и мотокари.

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Чешнегирово
Фирмата е основана през 1991 г. и е изцяло частна. Производствената база е съсредоточена в с.Чешнeгирово, недалеч от гр.Пловдив.

Предучилищно и основно образование

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Предучилищно и основно образование

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?