Борово (Област Пловдив)
Маркетинг, търговско представителство, консултантска дейност, административно- правни услуги и др.